با کیفیت از وکیل — وکیل خوبتست سازمان انجام شده است به مراتب بیشتر به نگاه از اتومبیل در زیر هود. آنها تعیین بهره وری انرژی در خانه های بررسی ایمنی زمین های بازی و ساخت تست تصادف. خود را با تلاش برای ایجاد یک کیفیت مهر و موم برای وکلا شکست خورده تست در حال حاضر. پروژه خود را خوب بود. در پایان سال شرکت تابعه دعوت وکلا به انجام بررسی تست در, استخدام کیفری یا قانون خانواده. کسانی که از آزمون عبور شما باید با استفاده از رنگ سبز لوگو برای تبلیغات و یک»گواهی وکیل». بسیاری از وکلا امضا بلافاصله.

آرم سازمان تست برای نزدیک به هفت صد یورو وعده داده شده توجه در یک صنعت است که هنوز هم در دهه نود تبلیغات ممنوع شد. مشتریان از وکلا نیست مهر اما به صورت. در آغاز سال منطقه ای دادگاه کلن آنها را غیر قانونی اعلام کرد. شما به این تصور که آنها تا به حال شده است به دست آورد و با توجه به رسمیت شناخته شده در قوانین وکالت — چه چیزی است که یک صدای (الف.

سی و یک) است

با توجه به بهبود و ایجاد یک کمیته با به خوبی شناخته شده وکلا پاسداران در ممیزی کیفیت الزامات و باید و سخت تر. مهر و موم باید در حال حاضر تنها کسی که می تواند به اثبات تجربه عملی است. قاضی باقی مانده در پایان سال آنها گفت: -تبلیغات با مهر و موم. شما اقامت گمراه کننده (.

سی و یک) است

ذخیره کردن آن را در فر از شرکت دیگر نمی خواهید به تعمیر.»ما مجبور به انصراف از قایقرانی.»بهترین توجه داشته باشید بر تخصص در یک منطقه از قانون باقی می ماند برای زمان حال به عنوان»متخصص وکیل». برای این عنوان وکلا باید ساعت آموزش, امتحانات, اتاق وکلا قطره و عمل را نشان می دهد. برای عنوان در زمینه قانون کار صدها نفر از موارد به عنوان مثال لازم است. اما حتی حرفه ای وکلا همیشه تضمین بهترین مشاوره. برای انجام این کار برخی از مناطق از قانون بسیار بیش از حد گسترده و همچنین به خوبی آموزش دیده وکیل ممکن است حقایق را نادیده می گیرند و یا تاریخ به از دست رفته است زیرا او درهم و برهم است. ضعف وکیل متخصص آموزش انتقاد برای مثال دکتر مایکل. او یک وکیل است و قاضی در سنا برای قانون امور دادگاه فدرال دادگستری:»آموزش روش نیز تولید وکلای متخصص که به دست آورد خود را نظری مدارک تحصیلی در آموزش و به عنوان یک عمل تنها مبتدی تجربه.»نامزد باید نشان دهد می گویند گاهی اوقات نه زیاد.»به ندرت اکثر موارد مربوط به عود و حقایق ساده است.»متخصص وکیل عنوان تنها کمک نمی کند. نکات مهم مرجع در جستجو وکیل بنابراین توصیه شخصی است. و که پیدا کرده است, و یا یک سرویس جستجو (نگاه کنید به»شورا») یک وکیل احساس می کند او بهترین و حتی بر روی دندان. وکیل می داند از موارد مانند که مشتری به ارمغان می آورد به جدول. او حرفه ای مربوطه مقالات منتشر شده در این موضوع است. او درگیر در یک کنسرسیوم متشکل از وکلا. اعتماد او به خوبی مطلع نمایندگی حقوقی. مشتریان می توانید انتظار پاسخ روشن به سوالات. برای شخصی وکیل-بررسی همچنین به درک مهر که با وکلا تبلیغ. قضات, وکیل موسسه فراهم می کند یک مهر و موم. وکلا آن را دریافت کنید اگر شما در زمینه آموزش در این بخش به عنوان ختم حفاظت یا حق نگهداری برای تکمیل. شما باید حضور ده ساعت از آموزش صفحه از اسناد به مطالعه و آزمون کتبی است. الزامات مورد نیاز بسیار کمتر از آن است که برای یک وکیل متخصص عنوان. وکیل ممکن است تمدید مهر پس از دو سال از آموزش بیشتر است.»س»نشان می دهد که وکیل تشکیل شده به طور کلی نشان داده است. هیچ گواهی تخصص در یک زمینه قانون بلکه پیگیری ادامه تحصیل. اتاق فدرال وکلا, آموزش از وکیل ارزیابی به یک کلید. مشابه»رسمی مهر تایید»را می دهد کانون در فرانکفورت. این گواهینامه وجود دارد برای بسیاری از صنایع. آن را تا به چیزی برای انجام با برای انجام بحث برانگیز وکیل مهر و موم. چند صد شرکت در آلمان را خریداری کرده اند گواهی و سند است که شما باید راه اندازی یک سیستم مدیریت کیفیت است که مطابق با استانداردهای. مهر و موم را نشان می دهد تا به کنترل فرآیندها در شرکت است. که وکیل موفق به انجام این کار در اینجا به دلیل فقیر دفتر سازمان رو به جلو است و انتظار می رود بعید است. نتیجه گیری در کیفیت مشاوره خود را اجازه نمی دهد گواهینامه ، همچنین Ü-گواهی شرکت های حقوقی با مدیریت کیفیت. کانون اعطا کرده هشت صد وکلا»با توجه به ثابت عملکرد برتر مطابق با § ششم از وکلای فدرال»قانون»یک گواهی نامه. حتی اگر به نظر می رسد بنابراین: این گواهی که وکیل است که واقعا خوب است. این گواهی فقط برای اثبات که وکیل موظف است به موجب. در خواست مالی آزمون اعلام کرد شما در آینده اشاره به این که»خدمات آموزشی»به گواهی شود. در حال حاضر گواهینامه معلق خواهد شد. زمينه و هدف: کانون از ادکلن آن در نظر گرفته می شود غیر قانونی است. برخی از شرکت های حقوقی تبلیغات که انتخاب شده بودند از شرکت»بیمه شرکت». در خواسته های این اپراتور اعلام کرد که این انتخاب را دنبال نمی کند و مستند به قوانین است. حداقل یک وکیل متخصص عنوان. در بازار, انتخاب مهر»حق بیمه-وکیل»بنابراین هیچ کمک واقعی. به ویژه خیره کننده عنوان و مهر و موم سهام هستند در این وکیل صنعت نادر است برای مدت زمان طولانی. در نهایت گزاره به نام»وکلا»کاملا هم بزنید مباهات خوب مطالعه یادداشت های یک ظاهرا بسیار خوب درک به مشتریان است. دادگاه منطقه از رگنسبورگ خود را متوقف تنومند وعده (.) است. به صراحت مجاز آن است که وکلا به عنوان یک»متخصص»برای برخی از مشکلات رخ می دهد. شما نیاز به مشاهده غذاهای بسیار بالاتر از میانگین دانش و تجربه باید کشت نه تنها سالها بلکه دهه ها از یک میدان از قانون است.»متخصص»شما ممکن است تماس بگیرید اما حتی پس از آن تنها در صورتی در این زمینه درست نیست در حال حاضر یک وکیل متخصص عنوان وجود دارد. اینجا هیچ سردرگمی بوجود می آیند به عنوان یک خطر است. فقط کاربران ثبت نام شده می نوشتن دیدگاه. ورود به سیستم در حال حاضر و یا ثبت نام کنید. فرد سوال ممکن است خطاب به خوانندگان خدمات