رشته کوه های آلپ تعقیبضوابط و شرایط کسب و کار در روسیه در حال گرفتن بهتر و بهتر. این وضعیت در سازمان امور مالیاتی قابل توجهی بهبود یافته: کسب و کار مردم در حال حاضر از دست دادن زمان کمتر برای تشریفات گمرکی گزارش الکترونیکی سیستم شده اند قابل فهم تر و اقتباس شده است. به صورت بسیار حرفه ای واجد شرایط درخواست برای اجازه کار ساده شده است تعداد زیادی از گواهی های پزشکی دیگر مورد نیاز است. با تشکر از اتحادیه گمرکی ایجاد علاقه کارآفرین به شرکت و ثبت نام در قزاقستان به سرعت در حال افزایش است. آمار نشان می دهد که هر منطقه ثبت شده در سال تنها از روسیه حدود — شرکت. یکی از دلایل این واقعیت است که قزاقستان یک مطلوب سیستم مالیات و مالیات دولت است. از سال اوکراین در حال انجام بهترین خود را برای بهبود سرمایه گذاری آب و هوا. بسیاری از موانع اداری برای انجام کسب و کار لغو شد. به جاری شامل مزایای زیر امتیاز: کاهش سرمایه حداقل تعداد و مدت ایجاد کسب و کار روش شده اند کوتاه تر و همچنین ساختمان مجوز شد ارزان تر است. اجباری سرمایه گذاری ثبت نام نیز لغو کرد. پس از. ژانویه, نرخ مالیات بر ارزش افزوده است هفده و سود شانزده نرخ مالیات. در سال کابینه وزیران اوکراین تا به معرفی یک برنامه برای فعال شدن توسعه اقتصادی است که با هدف نوسازی صنعتی و اقتصادی ساختاری سازماندهی مجدد. امروز شرکت های سرمایه گذاری در بلاروس خواهد شد به طور خودکار دسترسی به میلیون در بازار سه کشور از فضای اقتصادی مشترک است. در بلاروس تعدادی از ترجیحی رژیم برای شرکت های خارجی است که سود زیادی به خصوص برای مالیات خود برنامه ریزی و بهینه سازی. آنها عبارتند از ویژه شرایط ترجیحی از مدیریت اقتصادی در مدیریت کسب و کار در چارچوب شش مناطق آزاد اقتصادی است. دولت در ارمنستان در حال انجام بهترین خود را برای ایجاد سرمایه گذاری در کشور به عنوان ارزان به عنوان امکان پذیر است. برخی از مراحل اداری هستند ساده, الزامات مورد نیاز برای مدیریت کسب و کار همچنین خفیف. برای مثال یک بیگانه است ارمنستان ویزا می توانید بلافاصله پس از فرود در فرودگاه و اگر شما می خواهید شما می توانید برای باز کردن یک شرکت با مسئولیت محدود در این دوره از سه روز کاری است. وقتی که می آید به دستمزد بنابراین او در ارمنستان در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه کاملا متوسط و کیفیت تولید کالا و خدمات است به اندازه کافی بالا این اجازه می دهد تا برای تازه افتتاح شرکت به رقابتی. دولت نیز تلاش برای ایجاد مطلوب ترین آب و هوا برای سرمایه گذاری از اتحادیه اروپا است. با توجه به تصمیم دولت جمهوری ارمنستان ،. اکتبر همه شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از کشورهای که در آن شنگن توافق شود حق از. به ژانویه بدون ویزا به کشور و در سرزمین ارمنستان جمهوری ماندن به عقب. از ذکر تاریخ و شهروندان ذکر شده ممکن است کشورهای در خاک ارمنستان تا روز در این دوره از یک سال است. آذربایجان تنها کشورهای مستقل مشترک المنافع وزارت امور خارجه که پول ملی را حفظ کرده و موقعیت خود را در طول بحران. و در این زمان از ماه است یک ارزش بالاتر دلار (منات.

کسب و کار در جمهوری آذربایجان است یک ایده خوب برای ثبت نام به عنوان کشور پایدار توسعه اقتصادی: آذربایجان نه تنها کارآمد کسب و کار نفت بلکه مشتاق به توسعه کسب و کار نوآورانه مناطق در مقایسه با نفت است. به تازگی شما نیاز به شرکت ثبت نام حدود روز. با تشکر از توسعه سیستم های نوآورانه در حال حاضر کاهش می یابد این روش تقریبا تا سه روز حتی برای سرمایه گذاران خارجی است. دولت گرجستان است که به طور فعال ترویج سرمایه گذاری خارجی با ارائه آنها را با خصوص شرایط خوبی ایجاد شده است. سرمایه گذاران دریافت زمین, پروژه ها و اسناد و مدارک برای ساخت و ساز ساختمان. گرجستان نیز موظف به اطلاع رسانی به سرمایه گذار مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک را معاف برای پانزده سال. این روش ساده از ثبت شرکت, درخواست برای پرداخت هزینه و ثبت نام انجام شده است در این دوره از سه روز کاری است. در سال قوانین مالیاتی شد ساده تر و میزان خدمات برای مالیات دهندگان به طور گسترده تر. این مناطق از تشریفات گمرکی معرفی شده اند و این کاهش مدت واردات و صادرات روش. اجرای قرارداد تبدیل شده است بسیار ساده تر از آن ساده روش های دادگاه در مسائل کسب و کار و شتاب. دولت تاجیکستان ترویج حوزه سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق, صنعت و معدن ساخت و ساز از زیرساخت های حمل و نقل و همچنین در مالی است. همراه با بانک جهانی اصلاحات اجرا شد تسهیل مدیریت کسب و کار فعالیت. به عنوان مثال این کشور به انجام اصلاحات و گواهینامه های زمین در حال معرفی الزامات مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت و ساز به اکتشاف و استخراج از زمین خفیف بودند گنجینه های. توسعه برنامه توسعه کارآفرینی این شامل بهبود مالیات و توسعه مالی و تقریب حقوقی ملی پایه با پایگاه حقوقی از کشورهای مستقل مشترک المنافع. سرمایه گذاران خارجی معاف از مالیات بر درآمد در این دوره از دو تا پنج سال بسته به سرمایه است. در سال های اخیر تعدادی از اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت به ترویج کسب و کار کوچک خصوصی و کارآفرینی در نظر گرفته شده است.

از جمله آزادی بیشتر از کارآفرینی است

بسیاری از مجوز روش برای ثبت نام کسب و کار در این کشور لغو شد. امروزه در ازبکستان سه رایگان صنعتی و اقتصادی مناطق استقرار صادرات گرا عملیات ترویج شرکت های خدمات حوزه و گردشگری به سرعت در حال توسعه است. علاوه بر این اقدامات برای ارتقاء این پیمانکار خصوصی کاهش یافته است برخی از نرخ مالیات خاص و لیست مجوز نوع فعالیت کوتاه تر بود. دولت قرقیزستان فعال کرده چندین برنامه برای ارتقاء و توسعه کارآفرینی است. در سال یک گروه کاری متشکل از نمایندگان دولت تشکیل شد موسسات قرقیزستان بانک جهانی و سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شورای تعدادی از تشریفات روش ساده شده است تعدادی از بررسی سازمان ها و آزمون ها تبدیل شده است بسیار کوچکتر است. آن را نیز کاهش تعداد مالیات و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش تا دوازده و واحد نرخ مالیات برای شرکت های کوچک تا شش. از سال دولت مولداوی را تایید کرده است حدود صد قوانین است که باید بهبود شرایط برای انجام کسب و کار به طور قابل توجهی. از سال آنها با هم کار کرده اند با بانک جهانی و برنامه توسعه بیشتر است. پروژه های در حال انجام نوآورانه کارآفرینان پیشرو بخش از اقتصاد ترویج آن نیز ایجاد مناطق آزاد کارآفرینی است. در سال کار شده است تسهیل شرایط کار در مناطق آزاد کارآفرینی و اندازه درآمد سالانه افراد و کارآفرینان خصوصی بالاتر بود و این را نمی خواهد با تحمیل مالیات بر درآمد. در میان متعدد مزایای سرمایه گذاری ترکمنستان وجود دارد فرصت های سرمایه گذاری در به سرعت در حال توسعه نفت و مناطق ساخت و ساز در منطقه توریستی در سواحل دریای خزر در بخش کشاورزی و ارتباطات از راه دور. از ویژگی های متمایز از ترکمن محیط کسب و کار متشکل از سرمایه گذاری خارجی به عنوان تحویل از فن آوری های جدید کار می کند و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در سال جدید گمرک ترکمنستان به اجرا در آمد این بهبود روش های آداب و رسوم به طور قابل توجهی. این کشور دارای یک مطلوب آب و هوا برای رهبری کسب و کار نیز توسعه بانکداری و خوبی به دست آورده سیستم پشتیبانی برای سرمایه گذاری و کارآفرینان است. آب و هوا برای انجام کسب و کار و پشتیبانی سیستم یکی از بهترین ها در اتحادیه اروپا است. سیستم بانکی است و بخشی از شمال اروپا سیستم مالی است و یکی از بهترین مشخصات فنی مجهز در اروپا است. شما ایجاد شرایط بسیار مطلوب برای سرمایه گذاران, برای مثال, مجموعه, مجدد گرا درآمد است این باعث انباشت سرمایه است. استونی دارای امضا موافقت نامه اجتناب از مالیات مضاعف با اکثر کشورهای جهان است. ثبت شرکت انجام شده است در قالب اسناد الکترونیکی را به یک روز کار. این ویژگی خاص در استونیایی سیستم اعتماد بین دولت و کارآفرینان که باعث می شود استونیایی فضای کسب و کار برای کارآفرینان است که مطلوب ترین. آن را تا ایجاد شرایط مطلوب برای مدیریت کسب و کار بر اساس قوانین سختگیرانه از حفاظت از حقوق سرمایه گذاران و توسعه مناطق آزاد اقتصادی است. وجود سرمایه گذار املاک و مستغلات معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری بیش از یک میلیون یورو و برای یک دوره شش سال از مالیات بر درآمد. سرمایه گذار خارجی می تواند به ایجاد یک شرکت در کشور لیتوانی با کمک از یک فرد مجاز است. در جزئیات ثبت نام از آن توسعه داده شده است روش برای انواع شرکت ها. در لیتوانی ساده شده در سال تشریفات ثبت نام برای شرکت: شرکت با مسئولیت محدود باید ثبت نام آنلاین و پایه و ممکن محضری اسناد محضری