صحنه جرم - اولدر مجاورت وایمار است کشف شده در انفجار کوره سرباره فولاد کارخانه های بدن از روی که در این کار مشغول بود از ضربه زدنبه سرعت کمیسیون سنبه و روشن است که او به قتل رسید. دادستان عصبانی است: تنها یک زمان کوتاه پس از یک مرده در پشت کلیسای جامع پیدا شد یک عکس در روزنامه - چگونه تنها می تواند خنده در صحنه عکس گرفتن. دانیل آدم ü و ولادیمیر به عنوان لئو جنگل سرب در آینده به عنوان جرم و جنایت در کمیسیون اصلی"صحنه جرم تیم رادیو و تلویزیون."صحنه جرم"در حال حاضر نیز در دسترس به عنوان یک برنامه. بنابراین شما همیشه به خوبی آگاه در مورد پخش خرما و کمیسیون. علاوه بر این وجود دارد البته ویدئوها و. به هر یک از اول پخش به محققان است طرفداران از موفق ترین سری جرم در آلمان آمده از طریق. چون نوار شروع و همچنین جدید صحنه جرم, شما می توانید ارائه. همه چیز با یک کلیک به راحتی بر روی تلویزیون خود را.