فرم خودرو خرید نمونه قرارداد خودرو قرارداد خرید رایگانرایگان خرید ساخته شده در قرارداد برای خود ماشین استفاده می شود برای دانلود, الگوهای, اشکال, کامل, ماشین, چک لیست برای استفاده و همچنین راهنمایی های مفید و نکات برای استفاده از خودرو خریداران و فروشندگان استمطمئن شوید که هنگام خرید اتومبیل استفاده می شود به این واقعیت است که تمام لوازم اضافی و تجهیزات اضافی گنجانده شده در قرارداد خرید.

یک فروشنده ماشین فروش ممکن است به عنوان یک فرد خصوصی یک ماشین استفاده می شود تحت شرایط خاص و اگر او خودرو در بخش خصوصی استفاده می شود و این نمی شود ذکر شده در دارایی های کسب و کار.

به یاد داشته باشید در اینجا است که او مجاز به حذف اتومبیل استفاده می شود برای فروش آن مسئولیت نقص در قرارداد خرید به طور کامل. این تصمیم توسط دادگاه فدرال دادگستری (: هشتم بیست و شش). شما فروش اتومبیل خود را اگر ممکن است در برابر پرداخت به صورت نقدی و تحویل گواهی ثبت نام قسمت دوم (خودرو عنوان) تا زمانی که قیمت خرید کامل پرداخت می شود. شما لازم نیست به کلید دوم از این دست. قبل از آزمون رانندگی گواهینامه رانندگی خود را نشان می دهد و یا اگر ممکن است آنها را به همراه چشم انداز در درایو تست. با توجه به قانون مورد شما را به فاش کردن حتی جزئی حادثه خسارت به خریدار بدون اینکه خواسته. آنها پنهان قابل توجهی خودرو نقص است که تا به حال به آشکارا شناخته شده و یا کالا خریدار ممکن است چرا که از او کینه توزی فریب موتور خودرو قرارداد خرید سه چالش و یا لغو قرارداد فروش. قرارداد خرید استفاده از قدرت برای فروش خصوصی از وسایل نقلیه. فروشنده یک کارآفرین است (خود اشتغالی و یا فعالیت های تجاری) قرارداد شامل محرومیت از مسئولیت نقص نامعتبر هستند. با این توجه شما به اطلاع ثبت نام خود را برای فروش یک خودرو است. با دریافت اخطار به صدور مجوز بدن از وسیله نقلیه خود را مالیات بر تعهد به پایان می رسد و انتقال به خریدار است. با توجه به مقررات بیمه از خریدار در حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه فروشنده برای خرید خودرو رخ می دهد. خریدار بازنویسی باعث تصادف های موجود بیمه مسئولیت مسئول است اگر چه آسیب آزادی تخفیف فروشنده خواهد شد نمی شود. این نوشته در ضبط زمان تحویل مهم است. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به شکل - آلمان بزرگ دانلود پورتال برای خرید قالب قرارداد کار قرارداد و یک راهنمای به مشکل و دادخواهی جلوگیری از, شما باید در واقع صادق است. شما نمی توانید هر گونه عمدی اطلاعات نادرست چرا که تحت شرایط خاصی در غیر این صورت کل قرارداد خرید می تواند در نگاه به گذشته به. در اینجا شما را پیدا خواهد کرد در دادگاه به کنار گذاشته شود قضاوت افراد از قرارداد خرید, الگو, الگو و فرم حقوق و تعهدات نقص ضمانت نامه و همچنین دلایل خروج در بررسی اجمالی: گارانتی ادعا می کنند به طور کلی خریداری خواهد شد در خرید قرارداد در مورد خصوصی استفاده می شود خرید خودرو با هدف خروج از گارانتی عبارت 'به عنوان' استفاده می شود, محرومیت تنها نقص آشکار یعنی کسانی که می توانند شناسایی یک شخص غیر روحانی در طول سفر به بدون کمک از یک متخصص. در مورد بند 'خریداری شده به عنوان' یا 'خریداری شده به عنوان دیده می شود"کامل نیست سلب مسئولیت از ضمانت است. که فرد ارائه شده است به عنوان یک خصوصی یک خودرو به عنوان سرویس کامل سابقه کار باید بعد از, زمانی که خودرو فروخته شده به یک شخص توافق بر ویژگی های اضافه شده هستند با این نتیجه که یک توافق گارانتی محرومیت نمی شود به حدی که اگر فروشنده ماشین استفاده می شود در واقع خود را وسیله نقلیه مقابل خود را به اطلاعات خاص و نه به طور منظم 'سرویس کامل تاریخچه'. این عبارت"خریداری شده تحت محرومیت از هر گونه ضمانت نامه به عنوان دیده می شود و نمونه خطرات' به توان در بسیاری از خصوصی قرارداد خرید. با توجه به حکم دادگاه توسط دادگاه فدرال این بند محافظت می کند و نه در مورد برای ایستادن هنوز هم برای نقص های شناخته شده است. چرا که آن را اجازه داده نشده در این بند از قرارداد مسئولیتی در قبال سهل انگاری فاحش و خسارت وارده به بدن و سلامت فقط به حذف. پنهان نهفته نقص ممکن است به جرم سهل انگاری فاحش است. ماشین استفاده می شود و خریدار مجبور به ثابت در نیمه اول سال, پس از خرید یک ماشین است که یک نقص در حال حاضر وجود در تحویل خودرو بود که در حال حاضر. در شش ماه اول خریدار محدود-وظیفه فروشنده خودرو این قرارداد در دسترس است برای تدریس به انطباق. این تصمیم باید در حال حاضر پیاده سازی ملی دادگاه است. در مورد مصرف معقول و منطقی از خود اتومبیل های جدید با ده درصد وجود دارد امکان خرید یک ماشین جدید قرارداد. حقایق: خریدار ماشین تا به حال مایل شکایت کرده است.

با توجه به نتایج حاصل از یک کارشناس خودرو بیشتر مصرف در.

درصد, با توجه, با توجه به بالاتر منطقه ای دادگاه هام حق خروج از این قرارداد خرید.

آگاهانه کمبود در ماشین ورزشی - قابل توجه و ترمز پورشه هیچ وسیله نقلیه و نقص است برای روشن باشد. این شکایت در مورد ترمز رفتار از وسیله نقلیه است که بر اساس این واقعیت است که گیربکس اتوماتیک از ماشین های ورزشی در برمن سوئیچ برگشت و بین دنده مراحل به طور مستقل در حال دو.

این است که برای راننده محسوس سوئیچینگ عملیات نباید با یک خطای فنی است.

شما می خواستم توسط تولید کننده و تبلیغ پویا-ورزشی شخصیت از آن اتومبیل های ورزشی با توجه. آستانه زمانی که خودرو عدم - به تازگی خریداری ماشین معیوب است و سپس حق را به خریدار خودرو در اصل از این قرارداد خرید. یک محدودیت وجود دارد اما همچنین در اینجا. این یعنی زمانی که این نقص از بین بردن تلاش های اندازه گیری قیمت خرید ماشین جدید (در اینجا: یورو) تنها بسیار کم است. برای این منظور دادگاه فدرال عدالت حکم داده است که معکوس معامله از خرید وسایل نقلیه جدید است و سپس تحت عنوان اگر رفع نقص است بیش از هزینه توسط پنج درصد از قیمت خرید. یک فروشنده وسایل نقلیه تجاری به درمان می شود با توجه به, دادگاه فدرال دادگستری در اصل به عنوان یک فروشنده ماشین. این به این معنی برای خریداران است که این شرکت خودرو-خرید گارانتی ممکن است به طور کامل حذف شدند. آن را می سازد تفاوت که فروشنده خودرو عملیات. فولکس واگن وسایل نقلیه تجاری در حال گسترش است به عنوان گروه دیگر مارک های آن ارز حق بیمه به تبدیل از وسایل نقلیه دیزلی در کل آلمان است. حق بیمه ارائه مدرک معتبر برای یورو به یورو و دیزل تا پایان مارس برای یک خودرو قرارداد خرید. حق این است که مدل و وابسته است تا به. یورو برای وسایل نقلیه با ماشین سواری ثبت نام یا تا است. یورو برای وسایل نقلیه با وسیله نقلیه تجاری ثبت نام.

چه کسی فروش ماشین خود را موظف به زودتر خسارت تگرگ نشان می دهد به خریدار است.

در غیر این صورت ماشین استفاده می شود خریدار حق دارد تحت شرایط خاص برای کاهش قیمت خرید و یا خودرو قرارداد خرید. به عنوان خریداری درک این بند در فروش خصوصی 'به عنوان دیده می شود". خودرو خریداران و فروشندگان باید پرداخت توجه به جزئیات نه تنها در ماشین خود را, اما همچنین در ماشین استفاده می شود قرارداد فروش. در حال حاضر پرونده متهم فروشنده ماشین تا به حال ارائه شده ماشین خود را بر روی اینترنت. فروش زمین فروشنده ذکر نشده در حال حاضر یک تصادف آسیب. بیشتر بیش از یک سال پس از خرید یک تصادف جدی شد آسیب. مالک جدید خواستار ابطال این خودرو قرارداد خرید. خصوصی, اتومبیل, فروشنده پنهان نقص در خودرو 'متقلبانه' زمان منع این کمبود تنها پس از سه سال ، این منطقه حکم دادگاه در هایدلبرگ آلمان (: بیست و دو). کسی که می خواهد به فروش خودرو خود را توسط یک ماشین استفاده می شود آگهی شما باید مطمئن شوید که آنچه شما بر روی تصاویر, چرا که حتی در این سن به اینترنت را خریداری کرده است, فرمول 'به عنوان است. بنابراین دادگاه منطقه ای از مونستر تصمیم و آمد به قیامت که چه چیزی شما را در عکس ها در ارتباط با یک ماشین استفاده می شود, آگهی تعلق دارد و در واقع به ارائه. یک فروشنده ماشین است نه موظف به بازرسی ماشین استفاده می شود به طور کامل برای نقص آسیب تصادفی یا هر آسیب دیگر است. موتور خودرو فروشنده باید با تکیه بر اطلاعات ارائه شده توسط فروشنده و در بازرسی بصری می توانید. عبارت"خدمات کامل تاریخچه استفاده می شود در بسیاری از ماشین, قرارداد فروش, اما آنچه که دقیقا معنی این عبارت به صورت خصوصی فروش خودرو. می تواند شما را در واقع از خود حق خروج از این قرارداد خرید همچنین در مورد تراشه تنظیم ماشین استفاده کنید. هر کسی که برای خرید یک وسیله نقلیه تنظیم شده توسط آنها باید بدانند که آنچه که او انجام می دهند چرا که حق بازگشت برای آسیب به موتور با توجه به تراشه تنظیم. که اقدام به خرید یک تراشه تنظیم ماشین باعث می شود در معرض خطر خود شما. از آن به بعد با توجه به این واقعیت یک آسیب به موتور می تواند دارنده به ماشین فروشنده به مسئول بالاتر منطقه ای دادگاه (: ده). هنگام خرید یک ماشین استفاده می شود, شما باید خودتان را در برابر کلاهبرداری از فروشنده. این امر به هر دو خصوصی خریداران و همچنین برای معامله گران حرفه ای. خریدار این خودرو می تواند توجیه خروج از قرارداد خرید اگر یک تغییر در شماره شناسایی خودرو از یک سرقت مشکوک است. خودرو نقص است که در به تازگی خریداری ماشین به برداشت خریدار در اصل حق خرید قرارداد. آستانه, اما, نیز وجود دارد در اینجا.