ابطال

به طور کلی, قانون مدنی, یک زیرگونه از این اقدام به منظور ابطال یک قضاوت نهایی را مورد مختلف تصمیم گیری در اتحادیه اروپا قانون یک فرایند برای کنترل قانونی از فعالیت های این نهاد و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا دیدن اطلاعات موجود در نویسندگان و مجوز وضعیت جاسازی شده فایل های رسانه ای (تصاویر و یا فیلم ها) را می توان با کلیک کردن بر روی این. با استفاده از این سایت, شما توافق می کنید به