اسناد و مدارک برای ثبت نام — شهر زوریخ

کودکان در حال ثبت شده توسط عمران رجیستری دفتر زوریخ در سوئیس خانواده جزوه. پدر و مادر در اختیار یک خانواده خارجی رکورد کتاب مناسب کنسولگری. در مورد اتباع خارجی ممکن است ما نیاز به مدارک اضافی برای ثبت نام از تولد. ما خوشحال هستند به شما توصیه اسناد و مدارک لازم. لذا لطفا با پر کردن فرم تماس با ما تولد لطفا اطلاع رسانی خود را در اوایل در مورد اسناد و مدارک لازم از آن ممکن است در نتیجه ثبت نام از تولد به تاخیر می اندازد. شهر زوریخ شما را نگه می دارد تا تاریخ را با