انکولوژی پزشکی مرکز بهداشت اشتاینهایم آن در مور

بیماری های بدخیم از سر و گردن از نگرانی در آلمان هر سال حدود. بسیاری از این بیماران درمان می شود. برای درمان عمدتا بیش از سال در راه های مختلف. معمولا درمان جراحی پرتو درمانی با و بدون شیمی درمانی. پس از آن بیماران اغلب از درد رنج می برند, خشکی دهان, بوی و طعم اختلالات و ä و همچنین اختلالات در خوردن و نوشیدن در بلع و صحبت کردن. در سیسیلیه-درمانگاه تخصص ما در سهولت توسط هماهنگ درمان عواقب ناشی از این عمل است. در انجام این کار ما در ساخت یک شبکه است که با استفاده از