بارداری — همه چیز در یک نگاه

چه اتفاقی می افتد پس از لقاح مانند زندگی جدید توسعه و چه نشانه هایی از بارداری قابل توجه است. در اینجا شما می توانید تمام اطلاعات در یک نگاه. در دوران بارداری, بسیاری از سوالات را اغلب: خونریزی یک نگرانی است. برای پیشگیری امتحانات توسط یک متخصص زنان یا ماما ساخته خواهد شد — و یا ترکیبی از هر دو. و چگونه آن را دقیقا با مادر حمایت می کند. در دوران بارداری بدن تغییرات وزن — پوست و مو و دندان مبتلا هستند. ما شما را راهنمایی. چگونه است که در واقع در دوران بارداری. آنچه شما باید