تهیه سرمایه برای صاحبان خانه — ملک

چه شما نمی دانید که بسیاری از صاحبان خانه شما می توانید با کمک یک املاک و مستغلات سرمایه (تامین سرمایه) و همچنین دیگر اهداف در وام مسکن (خانه وام مسکن وام مسکن در خانه). پول از یک بانک به حساب جاری خود را. این که آیا شما در حال خرید منجر به یک ماشین و یا به سادگی پول برای نوسازی مورد نیاز برای اثبات این (که به معنی: شما نیاز به ارسال در پایان هر فاکتور و یا پذیرش توسط یک استخدام معماران) آیا شما نیاز به پرداخت ورثه و یا به دست آوردن جبران خسارت به پرداخت