ثبت نام از مالکیت حق به زمین ثبت نام (به روز رسانی)

در موارد ساده, زمین, ثبت نام برنامه های کاربردی نیز می تواند به دادگاه بازگشت در رکورد یعنی شفاهی در دادگاه. تحت موارد ساده از جمله به درک که در آن متقاضی متقاضی در حال حاضر دارای گواهینامه های لازم در صورت تجویز شده توسط قانون و در آن ورود ضبط این است که در ارتباط با دادگاه با معقول تلاش (به عنوان مثال تغییر آدرس و یا تغییر نام و نام خانوادگی). یک قرارداد خرید ممکن است به ارمغان آورد در این قانون پس از تولید آن بلافاصله در پایه کتاب در پیاده سازی: به منظور به دست آوردن