حسابرسی مالیاتی: زمانی که می خواهید به نگاه تر — هزینه های عملیاتی

تقریبا هر کارآفرین یا خود اشتغالی می داند ترس از ممیزی است. جستجوهای گوگل از معامله گر چنین به عنوان»حسابرسی مالیاتی»و یا»حسابرسی مالیاتی هزینه»هستند و بنابراین غیر معمول نیست. تنها شرکت است که ترس از مدتها قبل از حسابرسی مالیاتی, جمع آوری آگاه از فرار از پرداخت مالیات و یا پول سیاه. اشتباهات بعد از همه, و می تواند اتفاق می افتد به هر کسی — حتی به صالح رئیس یک حسابداری خوب و یا حتی حسابداران. پاسخ به تمام پرسش های مهم در موضوع حسابرسی مالیاتی اینجا کلیک کنید. تحت ممیزی است که مراجعه کننده به اداره مالیات غالبا