حمل و نقل از حیوانات

شما می خواهید به سفر با حیوان خانگی خود را. آیا سگ و گربه و سر و گوش آب های پرنده یا خرگوش برای همه حیوانات وجود دارد مورد نیاز است. بنابراین شما باید خودتان اطلاع اوایل که آیا و چگونه شما می توانید حیوان خانگی خود را در طول سفر. در اصل سگ و گربه های با وزن بالا به شش کیلوگرم باید در مناسب حمل و نقل کانتینر در کابین هواپیما. شبیه به چمدان دست هر هواپیمایی اتحاد برای ابعاد و وزن حمل و نقل جعبه به مشخصات خود را. برخی حیوانات مانند پرندگان و جوندگان اغلب پذیرفته