خرید

رنگین کمان سنگ با سوراخ توضیحات: سنگ خواهد بود یک آکواریوم زیبا. قبل از استفاده برای آکواریوم لطفا سنگ در زیر آب پاک بشویید. توجه داشته باشید: وجود دارد باید در خرید مسائل. یک سنگ رنگین کمان با سه سوراخ توضیحات: سنگ خواهد بود یک عنصر تزئینی در آکواریوم شما است. قبل از استفاده برای آکواریوم لطفا سنگ در زیر آب پاک بشویید. توجه داشته باشید: آن را باید در رسیدگی به مشکلات خرید. شما می توانید موارد زیر است: کیلوگرم شن و ماسه توضیحات: شن و ماسه عرضه شده در کیلوگرم کیسه فویل. آن است خالص محصول طبیعی است.