دادگاه: روسیه امر به اخراج از ایالات متحده به ویژه محقق مولر. آلمان

حقوق بشر سازمان آزادی دیده بان است که در یک دست کت و شلوار در دادگاه از دولت کلمبیا. آن خواستار اخراج رابرت مولر که به عنوان ویژه دادستان در این تحقیقات با توجه به روسیه را به اتهام»دخالت آمریکا در انتخابات». تحقیق و تفحص از روسیه را به اتهام»دخالت در انتخابات»را به عنوان به خوبی به عنوان اتهام لینک کلیک کنید برای رئیس جمهور و دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن به روسیه در حال حاضر در اف بی آی و در کنگره ایالات متحده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه دیمیتری خواستار آنها را»کاملا بی اساس»است. مغلوب ساختن پیشی جستن