درخواست طلاق از طریق دادگاه ها. طلاق توسط دادگاه ها: اسناد و مدارک

طلاق — نتیجه جدی در زندگی خانوادگی است. اما اگر زن و شوهر که مطرح شده مسئله با امنیت این مجتمع از نقطه نظر اخلاقی باید به روش. و اغلب بسیاری از مردم نمی دانند که چگونه به شروع روند, چه مدارکی برای این منظور مورد نیاز هستند که در آنها اعمال می شود, چه مدت این روند به تاخیر افتاد طلاق. فراموش نکنید که در مورد این واقعیت است که خانواده قانون ماده اگر همسر شما در وضعیت و یا فرزند شما هنوز بسیار کوچک است که سن خود رسیده است بیش از یک سال درخواست خود را به