در عمل وکلا

بین سال های و در مجموع هشت فصل تولید شد. شروع سری با بازیگران اصلی اعضای, لیزا, گی, کارمن, در مانهایم و. با این نتیجه از فصل هفتم, ویلیامز و همیلتون جایگزین شد توسط جیمز عنکبوت و رون میترا. سری توصیف زندگی روزمره در جوان و در ما عدالت کیفری تخصصی حقوقی جوان دل و, بعد, جوان, و در بوستون است. شامل مشتری علاوه بر مشکوک قاتلان فروشندگان مواد مخدر و متجاوزان نیز محجوب نفر از جمله یک نوجوان ساله ای است که مجاز به شرکت در خارج از خشم در یک سفر کمپینگ مادر خود شلیک کنید و یا