رایگان (ö وکلا) مئرس وکیل

برای مطالعه قانون تصمیم گرفتم در دانشگاه مونستر حقوقی من فارغ التحصیل از وجود دارد و همچنین به عنوان به خوبی به عنوان در اسپانیا. سرخپوستان از سال تا به دست آورد تجربه کاری مرتبط در یک شرکت حقوقی برای ساخت و ساز و املاک و مستغلات در سال تاسیس همراه با همکاران من در دفتر-رایگان بت. تمرکز کار من است (عمومی) ساختمان قانون و قانون املاک و مستغلات شرکت طراحی شده است. این همچنین شامل مناطق معمار عبارتند از: علاوه بر قوانین و مقررات و املاک, قانون, قانون اجاره املاک مسکونی و قانون کارگزاری قانون جمع آوری بدهی و