صحنه جرم — اول

در مجاورت وایمار است کشف شده در انفجار کوره سرباره فولاد کارخانه های بدن از روی که در این کار مشغول بود از ضربه زدن. به سرعت کمیسیون سنبه و روشن است که او به قتل رسید. دادستان عصبانی است: تنها یک زمان کوتاه پس از یک مرده در پشت کلیسای جامع پیدا شد یک عکس در روزنامه — چگونه تنها می تواند خنده در صحنه عکس گرفتن. دانیل آدم ü و ولادیمیر به عنوان لئو جنگل سرب در آینده به عنوان جرم و جنایت در کمیسیون اصلی»صحنه جرم تیم رادیو و تلویزیون.»صحنه جرم»در حال حاضر نیز در دسترس به