طلاق نرم افزار آنلاین ارسال طلاق

شما همچنین می توانید این جدایی انجام شود و اگر هر دو شما هنوز هم زندگی می کنند در آپارتمان مشترک شما خواهد خواب به طور جداگانه و اقتصاد از یکدیگر جدا شده (به عنوان مثال غذا خوردن شستن خرید). این به اصطلاح جدایی از میز و تخت و کافی است برای شروع از طلاق است. لطفا با توجه به مثال زیر برای کسب اطلاعات بیشتر در کودکان خود را اگر هر: مثال: حداکثر به دنیا آمد, زندگی با, اگر شما در حال حاضر کم درآمد و یا به حل و فصل بدهی بالا شما ممکن است به عنوان کمک