فدرال آلمان کمیته امور حقوقی و حمایت از مصرف کننده

این که آیا آن را کلاسیک سیاست حقوقی قانون, برای مثال, در, خانواده, کپی رایت یا حقوق جزا یا مسائل جاری حفاظت از مصرف کننده به عنوان مثال در حقوق مسافر به معاملات بانکی و یا به امنیت قرارداد در اینترنت: اعضای کمیته امور حقوقی و حمایت از مصرف کننده به توصیه در موضوعات مختلف دغدغه همه شهروندان و توسعه اساسی قوانین حقوقی برای با هم زندگی می کنند. این کمیته کار به طور فزاینده ای از اتحادیه اروپا و قانون حمایت از مصرف کننده سیاست مصمم است چرا که نه تجارت در اینترنت جرم و جنایت به پایان می