قانون ترافیک وکیل متخصص وکیل — خرید خودرو

ماشین خریداری شده است و بد شانس ما به شما بگویم که چگونه این حفاظت پیکربندی شده است و اینکه آیا شما قادر به خود را برای خرید از این حقوق مشتق است یک فروشنده خودرو و نمایندگی مجاز و فروش خودرو مسئول البته نه همیشه و برای هر مشکل در یک وسیله نقلیه به فروش می رسد. قبل از طرف خریدار یا فروشنده جانبی بیش از حد به سرعت»شات های ما نگاه فردی صورت فلکی و به شما توصیه برای عمل است اگر لازم, منجر, ما, البته, برای, شما, کل دستور در خارج از دادگاه به عنوان دادگاه قانون