لهستان: گزارش می بیند آلمان مورد نیاز غرامت زمان آنلاین

اوه آره کاملا مستقل نظر آن است که به عنوان یک نتیجه از (اجرا) آن را انتظار می رود. اگر شما هیچ چیز تنظیم شده و به نوبه خود همه چیز را لمس می کنی به گرد و غبار و پس از آن ما به دنبال کسی است که ممکن است منحرف کردن اذهان از خود را شکست و شما می خواهید به ماندن زغال سنگ می خواهد به خارج پرس. بود چند سال پیش در استان پومرانی در تعطیلات. چگونه لهستان در واقع از آن آمد. چه خوب است که مقدار ادعا است بنابراین به شدت بالا و سپس