مالیات معوقه املا به معنی تعریف

آسان به مرجع و نوشتن صحیح — با پیش فرض دیکشنری برای متوسطه مشترک خبرنامه ما شوید در اینجا شما را پیدا خواهد کرد این پادکست از -زبان مشاوره با حقایق جالب در مورد زبان آلمانی برای گوش دادن به و دانلود. الگوهای هفت پیشنهاد ما مشهور لغت که ما به شما نرم افزار با تعداد زیادی از توابع اضافی مانند هوشمند تابع جستجو و یا صرف و نحو و میل. این کتابخانه نوآورانه و ثابت نرم افزار نرم افزار دیکشنری برای دسترسی به فرهنگ لغت الکترونیکی محتوا از ناشر است. ما با ارائه حرفه ای متون به زبان آلمانی