وکیل-اورژانس-برنامه Ö حمایت قانونی بیمه

شما در نیاز فوری به کمک های حقوقی و یا به دنبال یک وکیل برای یک مشکل خاص است. برای مثال از آنجا که شما فقط درگیر در یک تصادف و یا پلیس متوقف شد شما به دلیل یک ترافیک جرم. این که آیا شما نیاز اضطراری و فوری کمک های حقوقی, سوالات خود را در مورد حمایت قانونی در قرارداد و یا برای راهنمایی های مفید در اطراف موضوع از حمایت قانونی مورد علاقه: وکیل-اورژانس-برنامه Ö به شما ارائه می دهد همراه با وکیل شبکه در. وکیل-اورژانس ما انتقال به شما در مواقع اضطراری در آلمان حدود ساعت یک