وکیل در قانون دکتر مارک وای کتاب (متخصص وکیل برای ساده حقوق خانواده) — برمن وکیل

از سال متخصص وکیل خانواده قانون است ارتقاء دفتر واقع شده است در مجاورت برمن اصلی ایستگاه و می توان به راحتی توسط حمل و نقل عمومی و در. برای وسایل نقلیه پارکینگ به اندازه کافی در دسترس است. آزادی مشروط جستجو در حکم کشف رسیدگی به, بازداشت, حکم ازادی های مدنی شکایت کیفری حکم بازداشت جنایی, رویه, قانون, قانون مجازات, مواد مخدر, مواد مخدر عمل قطع پرداخت, هشدار, نامه, قرارداد کار, گواهی, اشتغال, ختم, اخراج, حفاظت, ختم, حفاظت, اقدامات, تأمینی, تعطیلات, خوب, ممنوعیت رانندگی, رانندگی, گواهینامه, سرعت نقض درد و رنج حادثه تنظیم تاریخ به روز بعد از توافق