پر, تلفظ معنی, تعریف

آسان به مرجع و نوشتن صحیح — با پیش فرض دیکشنری برای متوسطه اغلب شما نمی دانید که چگونه یک کلمه نوشته شده است از این رو مکرر غلط املائی که وارد شده در باید منجر به درستی نوشته شده برچسب شده است. در اینجا شما را پیدا خواهد کرد راهنمایی و دانش پس زمینه ای از, زبان, شما می توانید تجربه خود را در موضوعات تخصصی و یا فقط سرگرم کننده زبان به سعی کنید از بازی. اطلاعات جالب در مورد زبان آلمانی و یا به جای اطلاعات در حال حاضر ارائه می دهد. مشترک خبرنامه ما شوید در